آرشیو اخبار پژوهشی

در نتیجه تلاش هسته نخبگانی دانشگاه صنعتی اصفهان  ابتکار "شیفت" در برنامه هفتم توسعه کشور تصویب و به قانون بالادستی تبدیل شد
شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی اعلام کرد:  ارتقای جایگاه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان به سطح "توانمند"

صفحات