کدخبر:1537/20240228

9 اسفند 1402

بیانیه ۱۱۷ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان دعوت از ملت شریف ایران برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی:
ما جمعی از استادان دانشگاه صنعتی اصفهان با شرکت در انتخابات و برگزیدن نمایندگان امانت‌دار،دانا،راستگو و توانا برای چیرگی خِرد و پاکدستی و کاستن از نقص و نادرستی تلاش خواهیم کرد.

بنام خداوند بخشنده مهربان

ساختن کشوری در شان مردم ایران نیازمند اعتماد به خیراندیشی و قدرت تشخیص این ملت آزاده است. کوشش پیوسته و هم‌بسته حاکمیت و ملت باعث جلب نصرت خداوند و فراهم‌آورنده سربلندی و زندگانی نیکوست.

ما جمعی از استادان دانشگاه صنعتی اصفهان با شرکت در انتخابات و برگزیدن نمایندگان امانت‌دار،دانا،راستگو و توانا برای چیرگی خِرد و پاکدستی و کاستن از نقص و نادرستی تلاش خواهیم کرد.

این بخشی از پیمان ما با جان‌های منوری است که سر و جان باخته‌ و ایران را عزیز ساخته‌اند.

اسامی امضا کنندگان بیانیه:

ابراهیمی محمد باقر
ابراهیمی محمد صادق
احمدوند حسین
اسدی علیرضا
اکبرزاده صالح
اکبرزاده میثم
اکبرزاده هادی
اهتمام محمد حسین
ایوبی شمس الله
بابایی خورزوقی مجتبی
باتوانی محمد رضا
باغبانان علیرضا
باقر پور راحب
بخشیان حامد
بشری حسین
بهرامی عباس
بهنیا محمود
پاکدل عباس
پالهنگ مازیار
تمنایی محمد
تیکنی رضا
جوانبخت مهدی 
حاج عباسی محمد علی
حجازی سید مهدی
حسنوند مریم
حسنی حسین
حسینی سید هادی
حقیقی مریم
حیدرپور محمد رضا
حیذرپور منوچهر
خادمی حسین
خسروی مریم
خلیلی بنفشه
خوش گفتارمنش امیر حسین
دادخواه علی اکبر
دانش محمد
داور فاطمه
دیناری محمد
ذاکر فیروزه حسین
رجایی راد عباس
رحیم ملک مهدی
رضاییان رضا
رضوی زادگان سید حسین
روشن ضمیر محمد علی
رییسی نافچی محمد
زادهوش علی
زارعی صادق
زاهدی مرتضی
سجادیان صدیقه
سلطانی پرهام
سلطانی زاده نفیسه
سلمانی مهدی
سلیمانیان زاد صبیحه
سورنی ابوذر
سوهان کار احمد
هاشمی فر سید جواد


شاکری پور حمیده
شاهوردی حمید رضا
شایان نژاد محمد
شریعتمداری حسین
شکرچی زاده هاجر
شمس کیقباد (بازنشسته)
شنبه محسن
شهرکی علی
شیخ زاده محمد
صادقی حمزه
صادقی مرتضی (دانشکده کشاورزی)
صدقی محمد (دانشکده کشاورزی)
صدقی محمد (دانشکده برق و کامپیوتر)
صفوی سید محسن

صفوی حمید رضا
طالبی زهرا
طریقت پور حسین
طلایی لادن
عاشقی رسول
عبادی سید وحید
عبدالحسینی سارسری اسماعیل
عبدی مهدی
عشقی زاده حمید رضا
عطاپور مسعود
عظیمی ابراهیم
علافچیان علیرضا
علی پور علیرضا
عمادی رحمت الله
عمومی بهناز
عمومی مسعود
عمیق محسن
عین الله زاده صمدی مصطفی

 

فتحی میلاد
فدایی علیرضا
فلسفین حسین
فنایی مریم
قاسمی ابراهیم
قریشی سید مهدی
قیصری مهدی
کاروان مهدی
کوشش محمد رضا
کیوانی یزدان
گوهری علیرضا
لروند حامد
متین زاده محمد مهدی
محمودزاده الهام
مساح امیر
مصلحی قاسم

 

مطیع حسین
مقبل حسین (بازنشسته)
منشوری مهناز
محمدی حسن
مهریار اسماعیل
میر محمدی میبدی سید علی محمد
نجفی چرمهینی علیرضا

نجفی مجدالدین
نصیری مهدی
نعمتی ورنوسفادرانی محمد
نیکبخت علی
هاشم زاده فرزاد
همدانی گلشن محمد اسماعیل
ولی پوری افسانه
یزدیان احسان

 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.