آرشیو اخبار دانشجویی

پیام رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1403-1402 فصل تازه علم آموزی و پویش در مسیر پیشرفت
با ابلاغ آیین نامه جدید ترافیکی دانشگاه : تسهیل تردد دانشجویان با خودرو در شهر دانشگاهی

صفحات