آرشیو اخبار فرهنگی

با حضور معاون وزیر علوم در دانشگاه صنعتی اصفهان مشعل سومین دوره المپیادفرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر روشن شد
معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار كرد: نمايشگاه منسوجات بانوان
كاشت نهال به ياد دانشجوي فقيد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر آئين درختكاري در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد

صفحات