آرشیو اخبار پژوهشی

28 دیماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار میشود   سمینار علمی کاربرد نظریه میدان فاز در علوم و مهندسی
از دستاوردهای مدرسه زمستانی نسل چهارم صنعت: ترسیم نقشه راه توسعه نسل چهارم صنعت در صنایع و کارخانجات
در مدرسه علمی زمستان صنعت نسل چهار مطرح شد افزایش ارزش افزوده محصولات ایرانی با ورود نسل چهارم صنعت
اجرای موفقیت آمیز دستاوردهای یک پارسای تقاضامحور در دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و راه اندازی سامانه هوشمند پایش بهره‌وری شاول در معادن کشور
تجلیل از اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1401 احراز عنوان دانشمند برتر ارتباط با جامعه و صنعت توسط عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
برای اولین بار در ایران مفاهیم انقلاب صنعتی چهار ارایه می شود برگزاری مدرسه زمستانی نسل چهار صنعت (Industry 4.0) در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات