مصاحبه / یادداشت

بررسی آخرین تلاش ها به منظورطراحی وساخت هواپیمای ایرانی گفتگو با رییس پژوهشکده اویونیک
دانشگاه های جهان چگونه رتبه بندی می شوند؟ نگاهی به روند صعود صنعتی اصفهان در فهرست برترین ها!

تصویر روز

پیشتازی دانشگاه صنعتی اصفهان در انتشار مقالات یک درصد برتر ایران براساس گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه صنعتی اصفهان با بیشترین مقالات یک درصد برتر، جایگاه نخست در میان دانشگاه های صنعتی و عنوان... [ادامه]
دانشگاه صنعتی اصفهان در صدر فهرست برترین های پژوهشی، فناوری و نوآوری کشور براساس رتبه بندی نظام رتبه بندی بین المللی سای ویژنز(scivisions)در سال ۲۰۱۶، دانشگاه صنعتی اصفهان در صدر فهرست 9 دانشگاه برتر کشور در بُعد پژوهش،... [ادامه]
ارتقاء رتبه جهانی دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی لايدن دانشگاه صنعتی اصفهان با 42 پله صعود نسبت به سال 2016، در جایگاه 421 ام از 902 دانشگاه برتر جهان و جایگاه ششم کشور بر حسب شاخص مرجعیت علمی قرار گرفت. [ادامه]