مصاحبه / یادداشت

بررسی آخرین تلاش ها به منظورطراحی وساخت هواپیمای ایرانی گفتگو با رییس پژوهشکده اویونیک
دانشگاه های جهان چگونه رتبه بندی می شوند؟ نگاهی به روند صعود صنعتی اصفهان در فهرست برترین ها!

تصویر روز

طرح کلی موضوعات و مفاهیم محوری بیانات رهبر انقلاب با تأکید بر دوران پس از برجام
آغازسیزدهمین سمینار بین المللی معادلات دیفرانسیل، سیستم های دینامیکی و کاربردها+گزارش تصویری سیزدهمین سمینار بین المللی معادلات دیفرانسیل، سیستم های دینامیکی وکاربردها با حضور دانشمندانی از کشورهای ایران، امریکا، انگلیس، آلمان، هلند و چین،... [ادامه]
حضور مؤثر و مستمر دانشگاه صنعتی اصفهان در نظام‌های رتبه بندی QS، تایمز و شانگهای بنیانگذار پایگاه علوم استنادی جهان اسلام با اشاره به ابعاد مختلف رتبه بندی های بین المللی دانشگاهی، ازحضور مؤثر و مستمردانشگاه‌ صنعتی اصفهان در... [ادامه]
قرارگیری دانشگاه صنعتی اصفهان در سطح یک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تخصصي کشور با اعلام مرحله اول طرح سطح بندي و رتبه بندي دانشگاه هاي دولتي کشور، دانشگاه صنعتی اصفهان در سطح یک دانشگاه های تخصصی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و... [ادامه]